20.000 Ft felett ingyenes kiszállítás!
Szállítási információk

Vásárlástól való elállás

A Webáruház Vásárlóit, mint fogyasztót megilleti a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti elállás jog, amelyet a termék kézhezvételét követő 14 naptári napon belül lehet gyakorolni.

A Vásárló a szerződéstől a termék átvételét (illetve amennyiben a termék átvétele még nem történt meg a szerződés megkötésének napját) követő tizennégy (14) napon belül indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló elállási nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Az elállás a következő feltételekkel gyakorolható:

Elállás esetén a terméket a Vásárló az elállás közlését követő 14 napon belül sérülésmentes állapotban köteles visszajuttatni a Webáruházhoz. Utánvéttel visszaküldött terméket a Webáruház nem vesz át. A termék visszaküldésének költségét a Vásárlónak kell viselnie, ha a Webáruház nem vállalta e költség viselését, és a termék postai küldeményként nem küldhető vissza. Továbbá amennyiben a Vásárló a teljesítés megkezdését követően mondja fel a szerződést, köteles megtéríteni a Webáruháznak a felmondása közlésének időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat; ezt az összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani, kivéve, ha a fogyasztó bizonyítja, hogy ez az összeg túlzottan magas – ez esetben a piaci értéket kell alapul venni.

A teljesítés megkezdését követő szerződés felmondásnak minősül különösen, amennyiben a Vásárló általi szerződés felmondásra azt követően került sor, hogy a Webáruház a futárszolgálat számára a terméket kiszállításra átadta, de a Vásárló a terméket még nem vette át. Ilyen esetben a felmondás közlésének időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díj a futárszolgálat igénybevételével kapcsolatban felmerült tényleges költség (kiszállítási díj), és a kiszállítási díjon felül a fent leírtaknak megfelelően, a termék visszaküldésének költségeit is a Vásárló viseli, ha a Webáruház nem vállalta e költség viselését, és a termék postai küldeményként nem küldhető vissza.

Elállásra vonatkozó igényt a Vásárló e-mailben vagy postai úton írásban, valamint személyesen jelenthet be. Az elállási nyilatkozat közölhető a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon is, vagy formai kötöttségek nélkül bármely más egyértelmű módon. 

Innen könnyen le is töltheti a megformázott nyilatkozatot.

Amennyiben kérdése merült fel az elállási jog gyakorlásával kapcsolatban, úgy további tájékoztatásért keresse ügyfélszolgálatunkat az ÁSZF elején található elérhetőségeinken. Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 45/2014. (II.26) Korm. rendelet szövegét itt olvashatja: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1400045.KOR